تصویر ثابت

.::| ای پادشه خوبان |::.

.::| ای پادشه خوبان |::.
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی / دل بی تو به جان آمد،وقتست که باز آیی
صفحات جانبی


لینک تصویر بالا در اندازه ی بزرگ


بخش هایی از دعای سی و یکم صحیفه ی سجادیه:

این، جایگاه كسی است كه گناهانش او را بازیچه‌ی دست خود كرده‌اند و خطاها عنان اختیارش را در كف گرفته‌اند و شیطان بر وی چیره گشته، و او از روی سستی در عمل به آنچه فرموده‌ای، كوتاهی كرده، و از سَرِ فریب، آنچه را نهی كرده‌ای، مرتكب شده است؛

اكنون، با حال زار و نزار در حضورت ایستاده، و با فروتنی چشم بر زمین دوخته، و در پیشگاه عزّتت، سرش را به خواری فرود آورده، و فروتنانه، راز دلش را كه تو به آن داناتری، با تو در میان نهاده، و متواضعانه برخی گناهان خود را شمرده، كه تو شمارشان را بهتر می‌دانی

ای معبود من، اگر چنین بنده‌ای را كیفر دهی، عدل تو را منكر نشود، و اگر او را ببخشایی و به رحمت خود بنوازی، بخششت را بزرگ و شگفت نشمارد؛ زیرا تو آن پروردگار بزرگواری كه آمرزش گناهانِ سترگ در نگاهت بزرگ نباشد

خدایا، قصد مرا در فرمانبرداری‌ات استوار ساز، و بصیرتم را در پرستش خود قوی گردان، و مرا به كارهایی توفیق ده كه با آنها آلودگی گناه را از من بشویی، و چون بخواهی مرا بمیرانی، بر آیین خود و آیین پیغمبرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ بمیران.

ای معبود من، تو خود در كتاب استوارت فرموده‌ای كه بازگشت بندگانت را آغوش می‌گشایی و بدی‌هایشان را می‌آمرزی و آنان را كه از گناه به سوی تو باز می‌گردند دوست می‌داری. پس آن گونه كه وعده فرموده‌ای، بازگشت مرا پذیرا شو، و چنان كه بر عهده گرفته‌ای، از بدی‌های من درگذر، و آن سان كه شرط كرده‌ای، محبت خود را بر من لازم گردان.
خدایا، بازگشت من از گناه پایدار نخواهد ماند مگر این كه تو مرا نگاه داری، و از خطاها باز نتوانم ایستاد مگر این كه تو مرا نیرو دهی. پس با نیرویی كفایت كننده مرا توانایی ده، و با عصمتی بازدارنده از گناه، یاری‌ام فرما.
خدایا، چه بسا بنده‌ای كه از گناه به درگاه تو باز گردیده، و تو به علم غیب خویش می‌دانی كه او توبه‌ی خود را خواهد شكست و بار دیگر به گناه و خطای خود باز خواهد گشت. پناه می‌برم به تو كه چنین باشم، پس این توبه‌ی مرا توبه‌ای قرار ده كه بعد از آن نیازمند توبه‌ای نشوم؛ توبه‌ای باشد كه بار گناهان گذشته را از من بردارد، و مرا در باقی عمر، از گزندِ گناهان به سلامت دارد.

 

خدایا، هیچ كس مرا پناه ندهد، پس عزّت تو باید مرا در پناه خود گیرد

خدایا، اگر پشیمانی پیش تو بازگشت به سوی توست، پس من پشیمان‌ترینم؛ و اگر گناه نكردن همان توبه كردن است، پس من توبه كارترینم؛ و اگر پوزش خواهی از گناه سبب آمرزش است، پس من از تو پوزش می‌خواهم.

توصیه میکنم متن کامل دعا رو حتما یک بار مطالعه کنید...

برای مشاهده ی متن کامل دعا و متن عربی به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

نیایش آن حضرت درباره‌ی توبه

خدایا، ای آن كه زبان وصف كنندگان ز وصف فرو مانَد،
ای آن كه امید آرزومندان از تو فراتر نمی‌رود.
ای آن كه مزد نیكوكاران نزد تو تباه نمی‌گردد.
ای آن كه پرستندگان بیش از همه از تو می‌ترسند.
ای آن كه پرهیزگاران بیش از همه از تو بیم در دل دارند.
این، جایگاه كسی است كه گناهانش او را بازیچه‌ی دست خود كرده‌اند و خطاها عنان اختیارش را در كف گرفته‌اند و شیطان بر وی چیره گشته، و او از روی سستی در عمل به آنچه فرموده‌ای، كوتاهی كرده، و از سَرِ فریب، آنچه را نهی كرده‌ای، مرتكب شده است؛
همچون كسی كه نمی‌داند هستی‌اش در دست قدرت توست، یا همچون كسی كه بخششِ بسیارِ تو در حقِ خودش را انكار می‌كند، تا آن زمان كه چون چشم بصیرتش گشوده شود و ابرهای كوری از برابرش پراكنده گردند، ستم‌هایی را كه در حق خود كرده، برشمرد، و در مخالفت‌هایی كه با پروردگار خود ورزیده، بیندیشد. پس نافرمانیِ بزرگ خود را بزرگ، و مخالفتِ سنگین خود را سنگین می‌بیند.
آن گاه رو به سوی تو می‌آورد، در حالی كه به تو امیدوار و از تو شرمنده است، و از سَرِ اطمینان روی دلش را به آستان تو گردانیده، و با یقین خویش، طمع ورزانه، آهنگ تو كرده، و مخلصانه، با توشه‌ی ترس خود نزد تو آمده است. چشم امیدش از هر چه غیر تو كه دیگران را به طمع انداخته، بسته شده است، و دلش از ترس هر چه غیر تو كه دیگران را به وحشت افكنده، تهی گشته.
اكنون، با حال زار و نزار در حضورت ایستاده، و با فروتنی چشم بر زمین دوخته، و در پیشگاه عزّتت، سرش را به خواری فرود آورده، و فروتنانه، راز دلش را كه تو به آن داناتری، با تو در میان نهاده، و متواضعانه برخی گناهان خود را شمرده، كه تو شمارشان را بهتر می‌دانی، و از آن كارهای ناپسندی كه به قضای تو مایه‌ی رسوای‌اش گشته، به درگاه تو استغاثه می‌كند؛ گناهانی كه خوشی‌های آنها از میان رفته است و فرجام‌های بدشان تا همیشه دامنگیر وی خواهد بود.
ای معبود من، اگر چنین بنده‌ای را كیفر دهی، عدل تو را منكر نشود، و اگر او را ببخشایی و به رحمت خود بنوازی، بخششت را [پیش لطف تو] بزرگ و شگفت نشمارد؛ زیرا تو آن پروردگار بزرگواری كه آمرزش گناهانِ سترگ در نگاهت بزرگ نباشد.
خدایا، این منم كه نزد تو آمده‌ام، در حالی كه فرمانبردار تواَم به دعایی كه بدان امر كرده‌ای، و خواهان وفا به وعده‌ی اجابتت هستم؛ آن جا كه فرموده‌ای: «بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را
خدایا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و با بخشش خود به من روی آور، همچنان كه من با اعتراف خود به درگاه تو روی آورده‌ام، و مرا از پرتگاه گناهان برآور، آن سان كه من خود را برای تو پَست گردانده‌ام، و لغزش‌هایم را در پرده‌ی عفو خود بپوشان، آن گونه كه در انتقام گرفتن از من درنگ فرموده‌ای.
خدایا، قصد مرا در فرمانبرداری‌ات استوار ساز، و بصیرتم را در پرستش خود قوی گردان، و مرا به كارهایی توفیق ده كه با آنها آلودگی گناه را از من بشویی، و چون بخواهی مرا بمیرانی، بر آیین خود و آیین پیغمبرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ بمیران.
خدایا، اینك كه در پیشتگاه تو ایستاده‌ام، از گناهان بزرگ و كوچك، و بدی‌های پنهان و اشكار، و لغزش‌های گذشته و اكنونِ‌خود به سوی تو باز می‌گردم؛ مانند كسی كه بازگشته و دیگر اندیشه‌ی هیچ گناهی را به خود راه نمی‌دهد و آهنگ گناه نیز نخواهد كرد.
ای معبود من، تو خود در كتاب استوارت فرموده‌ای كه بازگشت بندگانت را آغوش می‌گشایی و بدی‌هایشان را می‌آمرزی و آنان را كه از گناه به سوی تو باز می‌گردند دوست می‌داری. پس آن گونه كه وعده فرموده‌ای، بازگشت مرا پذیرا شو، و چنان كه بر عهده گرفته‌ای، از بدی‌های من درگذر، و آن سان كه شرط كرده‌ای، محبت خود را بر من لازم گردان.
ای پروردگار من، شرط من با تو این است كه دیگر به كاری رو نكنم كه پسندِ تو نیست و بر عهده می‌گیرم كه گِرد كاری نگردم كه تو را خوش نمی‌آید، و پیمان می‌بندم كه دوری گزینم از هر چه معصیتِ توست.
خدایا، تو از من به آنچه می‌كنم آگاه‌تری. پس گناهانی را كه می‌دانی، بر من ببخشای، و به قدرت خود، مرا به سوی آنچه دوست می‌داری برگردان.
خدایا، حقوقی بر عهده‌ی من است كه بعضی را به یاد دارم و برخی را فراموش كرده‌ام، ولی همه‌ی آنها پیشِ چشمِ همیشه بیدارِ تو، و در احاطه‌ی علم توست كه فراموشی بدان راه نمی‌یابد. پس تو خود آن حقداران را عوض ده، و گناهِ مربوط به حقِ ایشان را بر من ببخشای، و بار سنگین آن را بر دوش من سَبُك گردان، و مرا از انجام دادنِ گناهی همانند آن در امان دار.
خدایا، بازگشت من از گناه پایدار نخواهد ماند مگر این كه تو مرا نگاه داری، و از خطاها باز نتوانم ایستاد مگر این كه تو مرا نیرو دهی. پس با نیرویی كفایت كننده مرا توانایی ده، و با عصمتی بازدارنده از گناه، یاری‌ام فرما.
خدایا، چه بسا بنده‌ای كه از گناه به درگاه تو باز گردیده، و تو به علم غیب خویش می‌دانی كه او توبه‌ی خود را خواهد شكست و بار دیگر به گناه و خطای خود باز خواهد گشت. پناه می‌برم به تو كه چنین باشم، پس این توبه‌ی مرا توبه‌ای قرار ده كه بعد از آن نیازمند توبه‌ای نشوم؛ توبه‌ای باشد كه بار گناهان گذشته را از من بردارد، و مرا در باقی عمر، از گزندِ گناهان به سلامت دارد.
خدایا، من از نادانی خود نزد تو پوزش می‌طلبم، و برای كردار ناشایست خود، بخشایش می‌خواهم. پس بر من منّت گذار و در سایه‌ی رحمت خویش جایم ده و تفضّل فرما و بر ما جامه‌ی عافیت بپوشان.
خدایا، من از هر كاری كه خواستِ‌ تو نبوده یا دوستی‌ات را از میان می‌برده است، توبه می‌كنم: از هر اندیشه‌ی بد كه به دلم راه یافته، و هر نگاه زیر چشمیِ گناه آلود، و هر گفتار نابجای زبانم؛ توبه‌ای كه با آن یكایك اعضایم از عقوبت‌های تو به سلامت مانند، و از خشم دردناك تو كه تجاوزگران از آن در هراس‌اند، ایمنی یابند.
خدایا، بر تنهایی من در پیشگاه خود، و تپش‌های قلبم از ترس خود، و لرزه‌های اعضایم از شكوه خود، رحمت آور؛ زیرا گناهانم ـ ای پروردگار من ـ مرا در برابر تو به رسوایی افكنده است. اگر به خاموشی تن دهم، هیچ كس به جای من سخن نخواهد گفت، و اگر برای خود شفاعت خواهم، سزاوار آن نباشم.
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و لطف خود را شفیع گناهان من ساز، و به آیین مهربانی خویش از بدی‌های من درگذر، و مرا به آنچه سزاوار آنم عقوبت مفرما، و سفره‌ی احسان خود را بر من بگستران، و زشتی‌های مرا پرده‌پوشی نما، و با من همانند شخص پیروزمندی رفتار كن كه بنده‌ای خوار و ذلیل در برابرش به زاری در افتاده و او آن بنده را به مهر می‌نوازد، یا همچون توانگری كه بنده‌ای فقیر بر سَرِ راهش نشسته و او آن بنده را بی‌نیاز می‌سازد.
خدایا، هیچ كس مرا پناه ندهد، پس عزّت تو باید مرا در پناه خود گیرد. هیچ كس پیش تو از من شفاعت نخواهد كرد، پس فضل تو باید شفیع من گردد. گناهانم مرا به هراس افكنده است، پس عفو تو باید در امانم دارد.
همه‌ی آنچه را گفته‌ام، از آن رو نیست كه از زشتی كار خویش بی‌خبرم و كردار ناپسند پیشین خود را از یاد برده‌ام، بلكه می‌خواهم آسمان تو و هر كس در آن است، و زمین تو و هر كس بر روی آن است، همگی، پشیمانیِ آشكار من در پیشگاه تو و توبه‌ام را كه با آن به تو پناه آورده‌ام، بشنوند،
تا شاید یكی از ایشان، به لطف تو، بر پریشان حالیِ من دل بسوزاند، یا آشفتگی‌ام او را به رقّت آورد و در حقِ من دعایی كند كه آن را پیش از دعای من به استجابت رسانی، و یا از من شفاعتی كند كه نزد تو از شفاعت من استوارتر باشد و به سبب آن از بند خشمت رهایی یابم و در حریم خشنودی‌ات پای نَهم.
خدایا، اگر پشیمانی پیش تو بازگشت به سوی توست، پس من پشیمان‌ترینم؛ و اگر گناه نكردن همان توبه كردن است، پس من توبه كارترینم؛ و اگر پوزش خواهی از گناه سبب آمرزش است، پس من از تو پوزش می‌خواهم.
خدایا، همچنان كه ما را به توبه فرمان داده‌ای و پذیرفتن توبه را بر عهده گرفته‌ای و همان گونه كه ما را به دعا برانگیخته‌ای و اجابت آن را وعده فرموده‌ای، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بازگشت مرا به سوی خویش آغوش گشای، و مرا با ناامیدی از رحمت خود برمگردان. این تویی كه گناهكاران را می‌پذیری و با خطا پیشگانِ بازگشته از گناه مهر می‌ورزی.
خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، زیرا تو ما را به همّت او راه راست بنمودی؛ و بر محمد و خاندانش درود فرست، چون به هدایت او نجاتمان بخشیدی؛ و بر محمد و خاندانش درود فرست؛ درودی كه در روز رستاخیز و روز احتیاج به تو، ما را دستگیر شود، كه تو بر هر كار توانایی، و بر آوردنِ این خواسته‌ها بر تو آسان است.

 


متن عربی:

وكان من دعائه(علیه السلام) فی ذكر التوبة وطلبها :

أَللَّهُمَّ یَا مَنْ لا یَصِفُهُ نَعْتُ الْوَاصِفِینَ، وَیَا مَنْ لاَ یُجَاوِزُهُ رَجَاءُ الرَّاجِینَ، وَیَا مَنْ لاَ یَضِیعُ لَدَیْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِینَ، وَیَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِیْنَ، وَیَا مَنْ هُوَ غَایَةُ خَشْیَةِ الْمُتَّقِینَ. هَذا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَیْدِی الذُّنُوبِ، وَقَادَتْهُ أَزِمَّةُ الْخَطَایَا، وَاسْتَحْوَذَ عَلَیْهِ الشَّیْطَانُ، فَقَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِهِ تَفْرِیطَاً، وَتَعَاطى مَا نَهَیْتَ عَنْهُ تَعْزِیراً، كَالْجاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَیْهِ، أَوْ كَالْمُنْكِرِ فَضْلَ إحْسَانِكَ إلَیْهِ، حَتَّى إذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَى، وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَى أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَفَكَّرَ فِیمَا خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ، فَرَأى كَبِیْرَ عِصْیَانِهِ كَبِیْراً، وَجَلِیل مُخالفَتِهِ جَلِیْلاً، فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلاً لَكَ، مُسْتَحْیِیَاً مِنْكَ، وَوَجَّهَ رَغْبَتَهُ إلَیْكَ ثِقَةً بِكَ، فَأَمَّكَ بِطَمَعِهِ یَقِیناً، وَقَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إخْلاَصَاً، قَدْ خَلاَ طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوع فِیهِ غَیْرِكَ، وَأَفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مَحْذُور مِنْهُ سِوَاكَ، فَمَثَّلَ بَیْنَ یَدَیْـكَ مُتَضَرِّعـاً، وَغَمَّضَ بَصَرَهُ إلَى الارْضِ مُتَخَشِّعَاً، وَطَأطَأَ رَأسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلاً، وَأَبَثَّكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خَضُوعاً، وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصَى لَهَا خُشُوعاً وَاسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِیمِ مَاوَقَعَ بِهِ فِی عِلْمِكَ وَقَبِیحِ مَا فَضَحَهُ فِی حُكْمِكَ مِنْ ذُنُوب أدْبَرَتْ لَذَّاتُهَا فَذَهَبَتْ، وَأَقَامَتْ تَبِعَاتُهَا فَلَزِمَتْ، لا یُنْكِرُ یَا إلهِی عَدْلَكَ إنْ عَاقَبْتَهُ، وَلا یَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَرَحِمْتَهُ; لاِنَّكَ الرَّبُّ الْكَرِیمُ الَّذِی لا یَتَعَاظَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ الْعَظِیم. أَللَّهُمَّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جئْتُكَ مُطِیعاً لاِمْرِكَ فِیمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ، مَتَنَجِّزاً وَعْدَكَ فِیمَا وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الاجَابَةِ إذْ تَقُولُ (اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ).
أللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْقَنِی بِمَغْفِـرَتِكَ كَمَا لَقِیتُكَ بِـإقْرَارِی وَارْفَعْنِی عَنْ مَصَارعِ الذُّنُوبِ كَمَا وَضَعْتُ لَكَ نَفْسِی وَاسْتُرْنِی بِسِتْرِكَ كَمَا تَأَنَّیْتَنِی عَنِ الانْتِقَامِ مِنِّی. أللَّهُمَّ وَثَبِّتْ فِی طَاعَتِكَ نِیَّتِیْ، وَأَحْكِمْ فِی عِبَادَتِكَ بَصِیـرَتِی، وَوَفِّقْنِی مِنَ الاَعْمَالِ لِمَا تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ الخَطَایَا عَنِّی، وَتَوَفَّنِی عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ نَبِیِّكَ مُحَمَّد عَلَیْهِ السَّـلامُ إذَا تَوَفَّیْتَنِی. أللَّهُمَّ إنِّی أَتُـوبُ إلَیْـكَ فِی مَقَامِی هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِی وَصَغَائِرِهَا وَبَوَاطِنِ سَیِّئآتِی وَظَوَاهِرِهَا، وَسَوالِفِ زَلاَّتِی وَحَوَادِثِهَا، تَوْبَةَ مَنْ لا یُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِیَة، وَلاَ یُضْمِرُ أَنْ یَعُودَ فِی خَطِیئَة، وَقَدْ قُلْتَ یَا إلهِی فِی مُحْكَمِ كِتابِكَ إنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ، وَتَعْفُو عَنِ السَّیِّئآتِ، وَتُحِبُّ التَّوَّابِینَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِی كَمَا وَعَدْتَ وَأعْفُ عَنْ سَیِّئآتِی كَمَا ضَمِنْتَ، وَأَوْجِبْ لِی مَحَبَّتَكَ كَمَا شَـرَطْتَ، وَلَـكَ یَـا رَبِّ شَـرْطِی أَلاّ أَعُودَ فِی مَكْرُوهِكَ، وَضَمَانِی أَلاّ أَرْجِعَ فِی مَذْمُومِكَ، وَعَهْدِی أَنْ أَهْجُرَ جَمِیعَ مَعَاصِیكَ. أللَّهُمَّ إنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُ فَاغْفِرْ لِی مَا عَلِمْتَ، وَاصْرِفْنِی بِقُدْرَتِكَ إلَى مَا أَحْبَبْتَ. أللَّهُمَّ وَعَلَیَّ تَبِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ، وَتَبِعَاتٌ قَدْ نَسیتُهُنَّ، وَكُلُّهُنَّ بِعَیْنِكَ الَّتِی لاَ تَنَـامُ، وَعِلْمِكَ الَّذِی لا یَنْسَى فَعَوِّضْ مِنْهَا أَهْلَهَا وَاحْطُطْ عَنّی وِزْرَهَا، وَخَفِّفْ عَنِّی ثِقْلَهَا، وَاعْصِمْنِی مِنْ أَنْ اُقَارِفَ مِثْلَهَا. أللَّهُمَّ وَإنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِی بِالتَّوْبَةِ إلاَّ بِعِصْمَتِكَ، وَلا اسْتِمْسَاكَ بِی عَنِ الْخَطَایَا إلاَّ عَنْ قُوَّتِكَ، فَقَوِّنِی بِقُوَّة كَافِیَة، وَتَوَلَّنِی بِعِصْمَة مَانِعَة. أللَّهُمَّ أَیُّما عَبْد تَابَ إلَیْكَ وَهُوَ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ فَاسِخٌ لِتَوْبَتِهِ وَعَائِدٌ فِی ذَنْبِهِ وَخَطِیئَتِهِ فَإنِّی أَعُوذُ بِكَ أنْ أَكُوْنَ كَذلِكَ، فَاجْعَلْ تَوْبَتِی هَذِهِ تَوْبَةً لا أَحْتَاجُ بَعْدَهَا إلَى تَوْبَة، تَوْبَةً مُوجِبَةً لِمَحْوِ مَا سَلَفَ، وَالسَّلاَمَةِ فِیمَـا بَقِیَ. أللَّهُمَّ إنِّی أَعْتَـذِرُ إلَیْـكَ مِنْ جَهْلِی، وَأَسْتَـوْهِبُـكَ سُوْءَ فِعْلِی، فَـاضْمُمْنِی إلَى كَنَفِ رَحْمَتِكَ تَطَوُّلاً، وَاسْتُرْنِی بِسِتْرِ عَافِیَتِكَ تَفَضُّلاً. أللَّهُمَّ وَإنِّی أَتُوبُ إلَیْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إرَادَتَكَ أَوْ زَالَ عَنْ مَحَبَّتِـكَ مِنْ خَـطَرَاتِ قَلْبِی وَلَحَـظَاتِ عَیْنِی وَحِكَایَاتِ لِسَانِی، تَوْبَةً تَسْلَمُ بِهَا كُلُّ جَارِحَة عَلَى حِیَالِهَا مِنْ تَبِعَاتِكَ، وَتَأْمَنُ مِمَّا یَخَافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ أَلِیْمِ سَطَوَاتِكَ. أَللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتِی بَیْنَ یَدَیْكَ، وَوَجِیبَ قَلْبِی مِنْ خَشْیَتِكَ، وَاضْطِرَابَ أَرْكَانِی مِنْ هَیْبَتِكَ، فَقَدْ أَقَامَتْنِی یَا رَبِّ ذُنُوبِی مَقَامَ الْخِزْیِ بِفِنَائِكَ، فَإنْ سَكَتُّ لَمْ یَنْطِقْ عَنِّی أَحَدٌ، وَإنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّفَاعَةِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَشَفِّعْ فِی خَطَایَـایَ كَرَمَكَ، وَعُدْ عَلَى سَیِّئاتِی بِعَفْوِكَ، وَلاَ تَجْزِنِی جَزَآئِی مِنْ عُقُوبَتِكَ وَابْسُطْ عَلَیَّ طَوْلَكَ وَجَلِّلْنِی بِسِتْرِكَ، وَافْعَلْ بِی فِعْلَ عَزِیز تَضَرَّع إلَیْهِ عَبْدٌ ذَلِیلٌ فَرَحِمَهُ، أَوْ غَنِیٍّ تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ فَقِیرٌ فَنَعَشَهُ. أللَّهُمَّ لاَ خَفِیرَ لِی مِنْكَ فَلْیَخْفُرْنِیْ عِزُّكَ، وَلا شَفِیعَ لِیْ إلَیْكَ فَلْیَشْفَعْ لِی فَضْلُكَ، وَقَدْ أَوْجَلَتْنِی خَطَایَایَ فَلْیُؤْمِنِّی عَفْوُكَ، فَمَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْل مِنِّی بِسُوْءِ أَثَرِی، وَلاَ نِسیَان لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِیمِ فِعْلِی، وَلكِنْ لِتَسْمَعَ سَمَاؤُكَ وَمَنْ فِیْهَـا، وَأَرْضُكَ وَمَنْ عَلَیْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَّدَمِ، وَلَجَـأتُ إلَیْكَ فِیـهِ مِنَ التَّوْبَـةِ، فَلَعَـلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ یَرْحَمُنِی لِسُوءِ مَوْقِفِی، أَوْ تُدْرِكُهُ الرِّقَّةُ عَلَىَّ لِسُوءِ حَالِی فَیَنَالَنِی مِنْهُ بِدَعْوَة أَسْمَعُ لَدَیْكَ مِنْ دُعَائِی، أَوْ شَفَاعَـة أَوْكَدُ عِنْـدَكَ مِنْ شَفَاعَتِی تَكُونُ بِهَا نَجَاتِی مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزَتِی بِرضَاكَ. أللَّهُمَّ إنْ یَكُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً إلَیْكَ فَأَنَا أَنْدَمُ اْلنَّادِمِینَ، وَإنْ یَكُنِ التَّرْكُ لِمَعْصِیَتِكَ إنَابَةً فَأَنَا أَوَّلُ الْمُنِیبینَ، وَإنْ یَكُنِ الاسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَإنَی لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ. اللَّهُمَّ فَكَمَا أَمَرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنْتَ الْقَبُولَ وَحَثَثْتَ عَلَى الدُّعَـآءِ وَوَعَدْتَ الاجَابَةَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاقْبَلْ تَوْبَتِی وَلاَ تَرْجِعْنی مَرجَعَ الغَیبَةِ منْ رَحْمَتِك إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَى الْمُذْنِبِینَ، وَالرَّحِیمُ لِلْخَاطِئِینَ الْمُنِیبِینَ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ كَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ كَمَا اسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَوْمَ الْفَاقَةِ إلَیْكَ، إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَیْء قَدِیرٌ وَهُوَ عَلَیْكَ یَسِیرٌ.
طبقه بندی: ائمه اطهار علیهم السلام، زمزمه های عارفانه، انتظار، مطالب خواندنی،
[ یکشنبه 2 آذر 1393 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ منتظر المهدی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


منتظران مهدی،آگاه باشید حسین را منتظرانش كشتند...

??? ???? ?? ?? ?????? ???????
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
????? ???? ????

?? ???? ???? ????

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic